Българският онлайн магазин за феромонивход в системата

въведете валидна електронна поща и парола


търсене

в ключовите думи можете да използвате - и + съответно за липса и наличие на дума в резултатите


Продукт - ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПАРОЛИ

Обратно към категория "Други продукти"

PASSHACKER- ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПАРОЛИ

Това е готов за използване самостоятелен софтуерен инструмент за преодоляване и/или промяна на компютърни потребителски пароли и права на достъп до операционни системи Windows XP, Windows Vista и Windows 7.

Чрез PASSHACKER вие ще можете много бързо и лесно да влезете във всеки един ваш компютър или лаптоп, на който е ограничен достъпът с парола.ФУНКЦИИ

Премахване на съществуваща парола на административния или потребителски акаунт -> Влизане в компютъра вече без парола -> Излизане от системата с връщане на старата и непроменена парола.

Премахване на съществуваща парола на административния или потребителски акаунт -> Влизане в компютъра вече без парола -> Извършване СМЯНА НА СТАРАТА ПАРОЛА С НОВА ПАРОЛА -> Излизане от системата с вече сменена и запаметена нова парола.ПРИЛОЖЕНИЯ

Забравили сте паролата на вашия административен или потребителски акаунт.

Неочаквано възникнали софтуерни или хардуерни проблеми, поради които сте възпрепятстван да влезете отново във вашия личен компютър.

Извършване на превантивен и регулярен родителски контрол и мониторинг на компютрите на вашите собствени деца- посещавани уеб сайтове, снимки, видео клипове, кореспонденции и др. Напр. поради слаб успех в училище или развалена дисциплина, сменяте паролата на компютъра на детето си, докато не постигне задоволителните за вас промени.
 
Контрол над вашите собствени фирмени компютри, предоставени за служебно ползване на персонала ви.
Проверка за целесъобразност на употребата им, тясно свързана с корпоративната ви сигурност, а по-точно:
- фирмена лоялност;
- злоупотреби с конфиденциални /секретни/ служебни документи, данни или информации;
- нерегламентирана употреба за лични цели и нужди от страна на служителите ви през работното им време;
- получаване на нов достъп до фирмения компютър при напуснал служител, който не е предал доброволно на работодателя си служебната си персонална парола. За стандартно решаване на този проблем се изисква преинсталация на операционната система или ползване услугите на много скъпо струващ високо квалифициран компютърен специалист или сервиз.

PASSHACKER се предлага в комплект с подробно "Ръководство на потребителя" в PDF формат и видео клип, всички с български текст и субтитри. В тях много детайлно и на пълно достъпен език, без използването на непознати технически термини, е описана стъпка по стъпка цялата процедура. За максимално улеснение на потребителя всяка от стъпките е визуализирана с достатъчно голям размер снимка на реалния екран, който е напълно идентичен с този, появяващ се и на вашия компютър.НАЧИН НА УПОТРБА

Поставете CD/USB или micro SD носителя със софтуера за работа с пароли в компютъра и рестартирайте.
Изчакайте появяването на началното меню след което спазвате поред всички посочени стъпки от "Ръководство на потребителя" или видео клиповете. Навигацията в менюто се извършва със стрелките на клавиатурата, а за влизане в избрано подменю натискате бутон Enter.
Ако началното меню не се появи е необходимо да настройте системата за зареждане от CD/USB или micro SD носителя, както е описано в точка "Настройка на BIOS за зареждане от CD-ROM или USB устройство".


Комплектът се предлага в готов вид за продажба и употреба, записан и предварително тестван на CD, карта памет micro SD или флашка според предпочитанията на клиента.

Цени за PASSHACKER записан на:

CD- 99лв.

флашка 1GB- 109лв.

карта памет micro SD 1GB- 109лв.


Забележка: Направете стандартна поръчка на продукта "ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПАРОЛИ", а при обаждането на оператора за нейното потвърждаване, ще бъде доуточнено вида на носителя на който желаете да бъде записан PASSHACKER.


ВНИМАНИЕ:
PASSHACKER е създаден за употреба единствено и само на вашите лични компютри или при изрично делегирани права.
 
Цена: 0лв